WIARA. MIŁOŚĆ. WIĘZI.

„PROJEKT MAŁŻEŃSTWO”-
bo warto inwestować w rodzinę!

Wspieramy małżeństwa i rodziny we wzmacnianiu wzajemnej więzi i wzrastaniu ku głębokiej i dojrzałej miłości. Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych spotkaniach formacyjnych i warsztatach.

+48 724 349 056
O NAS

Chcemy razem budować szczęśliwe, silne małżeństwa i rodziny

„Projekt Małżeństwo” to inicjatywa powstała przy klasztorze Sióstr Franciszkanek w Orliku, której celem jest wsparcie małżonków i rodzin w rozwoju i umacnianiu wzajemnej miłości, by coraz pełniej i piękniej realizowali swoje człowieczeństwo, powołanie małżeńskie i rodzicielskie, a przez to stawali się odblaskiem miłości Boga we współczesnym świecie.

zobacz

Najbliższe spotkania

Nie znaleziono!

fAQ

Najczęściej zadawane pytania

Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę!
Jest zatem rzeczą nieodzowną i naglącą, aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny.

św. Jan Paweł II

Adhortacja apostolska Familiaris Consortio

linki

Polecane strony

Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź”

Naszym celem jest zapewnienie szybkiego, łatwego i skutecznego dostępu do wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, emocjonalnego i duchowego. Pomagamy przezwyciężyć trudności życiowe, zajmujemy się profilaktyką i edukacją. Oferujemy wsparcie dla osób indywidualnych oraz rodzin. Pomagamy dzieciom, młodzieży, dorosłym, rodzicom oraz seniorom.

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Pelplińskiej

Strona Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Pelplińskiej. Można znaleźć na niej różne zagadnienia rodzinne i propozycje duszpasterskie dla małżeństw i rodzin diecezji pelplińskiej.

Portal „Szansa Spotkania”

Apostolstwo Małżeństw „Szansa Spotkania” czerpie z bogatej wiedzy teoretycznej na temat małżeństwa, ludzkiej miłości, płciowości i seksualności. Kierując się nauką Kościoła Katolickiego, wypracowuje praktyczne sposoby zastosowania jej w codziennym życiu małżeńskim.

Kochać rodzinę, to znaczy umieć cenić jej wartości i możliwości i zawsze je popierać.

Kochać rodzinę, to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi. 

Familiaris Consortio, 86

Scroll to Top